4/30/2012

eFTe'S ADVICE / UNEP

Zrealizowany przez nas w 2008 roku cykl animowanych spotów dla Grupy eFTe został włączony do Programu Ochrony Środowiska ONZ.

Animated mini-serie we made for eFTe Group back in 2008 is now featured by United Nations Environment Programme.Sound design: Grzegorz Mańko