7/22/2010

STYLON / WHITE POWER

2008
Materiały do wizualizacji na Stylon - edycja "White Power" - Warszawa, Saturator.
Materials from the visual set for Stylon party. "White Power" issue took place in Saturator club in Warsaw.

7/20/2010

OI VA VOI / EVERYTIME

2009
Wideo zrealizowane przy użyciu niszczarki do papieru. Co trzecie zdjęcie filmu było drukowane, cięte na paski, po czym fotografowane trzykrotnie w różnych konfiguracjach ułożenia pasków.

Video made with shredding machine. Every third frame of the footage was printed, shredded and shot three times blended with adjacent frames by different stripes configuration.Awarded best animated music video at "Yach" Film Festival 2009.

7/01/2010

PJWSTK

2010
Kadry z wizualizacji przygotowanych dla Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie.

Screens from visuals commissioned by Polish-Japanese Institute of Information Technology in Warsaw.