3/22/2011

IN STATU NASCENDI / PREVIEW SCREENS


Kadry z pracy, którą przygotowujemy dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Próba zmierzenia się z tezą postawioną przez Czesława Miłosza w przedmowie do tomu "Kultura masowa".

Screens from the video we are preparing for Baltic Sea Culture Centre. An attempt to capture the substance of the idea given by Czeslaw Milosz.